Gudi Padwa Quotes, Captions, Wishes, Status and Messages

Gudi padwa Captions for Instagram

Gudi padwa is one of the most auspicious festivals for Marathis and Konkani people. The celebration marks the beginning of the New Year as per the lunisolar Hindu calendar.

Here are some captions, quotes, status, wishes and messages you can use for the occasion.

Gudi Padwa Captions In English

 • May the festival of Gudi Padwa bring you luck, success and happiness.
 • May the festival of Gudi padwa bring prosperity and good health to you and your family in these uncertain times, Happy Gudi Padwa.
 • On this occasion of Gudi Padwa, I wish you a life filled with success, health, prosperity and happiness.
 • I pray to Almighty that this Gudi Padwa, you and your family are blessed with harmony, peace, health, love and prosperity.
 • Raise the Gudi, fold your hands and pray to God for the well-being of your folks and mankind. Hope you have a Happy Gudi Padwa.
 • I am sending you my best wishes on this Gudi Padwa. I hope you enjoy this new year with immense happiness and positivity.
 • Time will pass away, we are all together in this, stay strong and wishing you a Happy Gudi Padwa.
 • Enjoy this New Year and a beautiful day with your friends and families, wishing you a prosperous Gudi Padwa.
 • Here’s wishing that God adds more colours to your rangoli and more happiness to your upcoming year. I wish you a Happy Gudi Padwa.
 • A new ray of light, a new beginning of success coming your way, wish you the best life could offer on this special festival, Happy Gudi Padwa Day.
 • May the festival of Gudi padwa bring prosperity and good health to you and your family in these uncertain times, Happy Gudi Padwa.
 • May this New Year bring home A good And sweet year Happy Gudi Padwa.
 • Time will pass away, we are all together in this, stay strong and wishing you a Happy Gudi Padwa.
 • I convey my best wishes to you on this Gudi Padwa. May your life be filled with laughter, positivity and success.
 • Happy Gudi Padwa to the one who is close to my heart and has been with me in all ups and downs.
 • May this New Year bring home A good And sweet year Happy Gudi Padwa.
 • May the festival of Gudi Padwa bring you luck, success and happiness.
 • Enjoy this New Year and a beautiful day with your friends and families, wishing you a prosperous Gudi Padwa.
🔥Also Read:

Gudi Padwa Quotes

 • Let the Gudi Padwa spread the message of peace and happiness.
 • Our new year starts with Puran Poli.
 • Rely on the most important person – YOURSELF starting this day.
 • Tilgul Ghya ani God God Bola!
 • Today is a new day, adorned with new hopes, new plans, and new missions.
 • We wish your entire year is full of new smiles, new successes, new joys, and new adventures.
 • Let this Gudi Padwa witness a new you!
 • Happy Gudi Padwa!
 • Don’t question the festivities, it always binds and never breaks.
 • Happy Gudi Padwa!
 • Wishing you a Happy Gudi Padwa!
 • May this Gudi Padwa bring you a new spirit, new beginning, and new prosperity.
 • It is what we call a Festival …New Dress, Tasty Food, Caring Family, Lovely Friends…Be happy on this day of Gudi Padwa…
 • May your search for happiness end this Gudi Padwa.
 • Happy Gudi Padwa!
 • No wish is small or big as long as it comes straight from the heart…Hope this Ugadi wish finds you in good spirit.
 • Switch off the lights, Sun has come, New day, Many opportunities…It’s Gudi Padwa friend..Come lets celebrate it..
 • This Gudi Padwa, let the Gods bestow health, luck, happiness, and prosperity for you.
 • May the New Year be the harbinger of peace, prosperity, and happiness.
 • Happy Gudi Padwa 2021.

Gudi Padwa Wishes

 • Enjoy this New Year and a beautiful day with your friends and families, wishing you a prosperous Gudi Padwa.
 • May this New Year bring home A good And sweet year Happy Gudi Padwa.
 • A new ray of light, a new beginning of success coming your way, wish you the best life could offer on this special festival, Happy Gudi Padwa Day.
 • May this New Year bring home A good And sweet year Happy Gudi Padwa.
 • May the festival of Gudi Padwa bring you luck, success and happiness.
 • Time will pass away, we are all together in this, stay strong and wishing you a Happy Gudi Padwa.
 • Time will pass away, we are all together in this, stay strong and wishing you a Happy Gudi Padwa.
 • A new ray of light, a new beginning of success coming your way, wish you the best life could offer on this special festival, Happy Gudi Padwa Day.
 • May the festival of Gudi padwa bring prosperity and good health to you and your family in these uncertain times, Happy Gudi Padwa.
 • Enjoy this New Year and a beautiful day with your friends and families, wishing you a prosperous Gudi Padwa.
 • May the festival of Gudi padwa bring prosperity and good health to you and your family in these uncertain times, Happy Gudi Padwa.
 • May the festival of Gudi Padwa bring you luck, success and happiness.

Gudi Padwa Captions In Marathi

 • तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला गुढीपाडव्याच्या आणि नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा.
 • तुम्हाला मिळो गणपतीचा आशिर्वाद..विद्या मिळो सरस्वतीकडून..धन मिळो लक्ष्मीकडे..प्रेम मिळो सगळ्यांकडून..पूर्ण होवो प्रत्येक इच्छा..हॅपी गुडीपाडवा
 • सूर्य तोच पर्व नवे, शब्द तेच वर्ष नवे, आयुष्य तेच अर्थ नवे, यशाचे सुरु होवो किरण नवे, गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा ।
 • चैत्राची सोनेरी पहाट, नव्या स्वपनाची नवी लाट, नवा आरंभ नवा विश्वास, नव्या वर्ष्याची हीच तर खरी सुरुवात, गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा ।
 • ऋतूने बदलतं हिंदू वर्ष..नवं वर्ष येताच येते बहार..सगळीकडे दिसतो हा सुंदर बदल..असं असतं नववर्षाचं हे पर्व
 • गुढी उभारली असेल आज तुमच्याही दारी, चैतन्य आहे आज सर्वदारी…चला उत्साहाने साजरा करू नववर्षाचा हा आनंदोत्सव…शुभ गुढीपाडवा.
 • आशा-आकांक्षांचे बांधून तोरण..समृद्धीची गुढी उभारू द्वारी. गुढीपाडव्याच्या आणि नववर्ष पर्वाच्या हार्दीक शुभेच्छा.
 • नवी सकाळ, नवी उमेद, नवे संकल्प, नवा आनंद..तुम्हाला आणि तुमच्या संपूर्ण परिवाराला गुडी पाडव्याच्या शुभेच्छा
 • चारी दिशांना आनंदाची आहे बहार..गोड श्रीखंड आणि पुरीचा आहे स्वाद..दारी सजली आहे रांगोळी..आसमंतात आहे पतंगाची रांग..नववर्ष तुम्हा-आम्हाला जावो समाधानाचं
 • जुन्या गोष्टी मागे सोडून, स्वागत करूया नववर्षाचे, प्रगतीने आणि उत्साहाने भरलेले असो..तुमचे नववर्ष हे येणारे
 • नक्षीदार काठाचे रेशमी वस्त्र, चांदीचा तांब्या, कडुलिंबाची पानं, साखरेची माळ, अशी उभारूया समृद्धीची गुढी. नववर्षाभिनंदन.
 • आयुष्य एका स्वप्नासारखे जगावे..प्रत्येक संवेदनेला जगून पाहावे..नववर्षाची नवी पहाट अनुभवताना..आपल्या सर्वांना मिळो नवी वाट..हॅपी गुढीपाडवा
 • गुढीपाडवा आला आहे सुखसमृद्धीचा क्षण आला आहे नवा प्रवास नवा ध्यास घेऊन आला आहे आजचा दिवस खास
 • आनंद होवो ओव्हरफ्लो..मस्ती कधीही न होवो लो..धनधान्याचा होवो वर्षाव..असं जाओ तुम्हाला नववर्षाचं पर्व
 • उभारा गुडी सुखसमृद्धीची, सुरवात करूया नवं वर्ष्याची, विसरू ती स्वपने भूताकालीची, वाटचाल करूया नवं आशेची ।
 • दिवस उगवतात दिवस मावळतात वर्ष येते वर्ष जाते पण प्रेमाचे बंध कायम रहातात, आपलं नातं असं दरवर्षी वृद्धिंगत व्हावं हीच सदिच्छा, सर्वांना नववर्षाच्या आणि गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा.
 • आशेची पालवी, सुखाचा मोहर, समृद्धीची गुडी, समाधानाच्या गाठी, नववर्षाच्या शुभेच्छा, तुमच्यासाठी, गुडीपाडव्याच्या शुभेच्छा |
 • एक नवी पाहट, एक नवे वर्ष, उभारा गुढी आनंदाने ,म्हणत नंदो वर्ष , गुडी पाडव्याच्या शुभेच्छा ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *